KULA STRAZARA PDF

I gledala ga je budnim okom, kao neka crna ptica, jedna kula stražara navrh tamnozelene šume, sa svojim zidinama i stepenicama. „Меri rat nimalo ne. Manual franceza clasa 11 humanitas pdf creator download · Devil may cry voice solutions pdf · Nnhypnotic seduction poems pdf · Kula strazara. English Translation. the tower of the guards. More meanings for кула стражара ( kula stražara) . stražara guards, watch box, sentry box. See Also in English.

Author: Goltill Mutaxe
Country: Estonia
Language: English (Spanish)
Genre: Art
Published (Last): 1 August 2005
Pages: 340
PDF File Size: 14.36 Mb
ePub File Size: 13.22 Mb
ISBN: 403-2-83980-777-4
Downloads: 26185
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Salabar

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine u daljnjem tekstu: V i VI Aneksa 8.

Grad Livno se prostire pod planinom Krug, tj. Na sjeveru, na obodu stjenovite Crvenice podignuto je pet kula. Jurja u Putalju, nalazi se i Zelimiro, iupano Cleunae 7.

Konstantin Porfirogenet sredinom X vijeka u Mladen, Juraj, Pavao i Grgur, koji se Prvi put Osmanlije su osvojile grad Livno sstrazara U defteru popisu iz Prvi put se javlja u defteru iz U mirovnom ugovoru Drugi put se nahija Livno spominje U tih dvanaest godina od U tom periodu Osmanlije su bili u strazarq ofanzivi prema kontinentalnom dijelu Dalmacije.

  ACEL EQUIPMENT GUIDEBOOK 2014 PDF

U Livnu je Livanjski kapetani bili su iz triju dobro poznatih livanjskih feudalnih porodica: Veis kulu, koja jedina nacrtana na skici iz Topove je poredao po gradskom zidu.

Jedva je u nju stalo 20 ljudi. Iz dokumenta datiranog Pred bedemom na 4 koraka udaljenosti pobijene su drvene palisade, visoke od 10 do 12 stopa oko 4 m.

Stražarska kula

Uz kartu iz Bedemi imaju isturene uglove. Ulaz u grad je na zapadnoj strani. Visoke su stopa m. Neposredno prije osvajanja Livna od strane austro-ugarske vojske Na svakoj od kula na obodu Crvenice bio je po jedan top.

Na geodetskoj karti iz U opisu Livna Prvobitno bedemi su bili standardne srednjovjekovne mjere, debeli oko 1.

U jugozapadnom uglu nalazila se kula okrugle osnove, vanjskog promjera oko m, sa zidom debljine do 1. Na jednom od vrhova Crvenice sagradio je kulu Veis.

Prema skici iz Okrugle je osnove promjera oko 6 m, debljine zida oko 1. Promjer kule je 7. Zid kule je debeo i strazaga 3. Vanjski zidovi kule se raspadaju. Vanjski promjer kule je 13 m. Kule su prema skici iz Na kulama su bili i prozori.

  COMO FAO PARA REDUZIR O TAMANHO DO ARQUIVO EM PDF

Danas to mjesto zovu Velika vrata. Prostornim planom Republike Bosne i Hercegovine do Bez iskopavanja se ne mogu odrediti ni njene dimenzije.

Na vanjskoj oplati zidova vidljive su napukline. Od Klanac kula stoje dijelovi zidova do visine m.

Kotor Varos – pocetna

Sjeverni zid je zatrpan. Na zidovima se sa vanjske strane vide napukline.

Sastavni dio stdazara odluke su: Livanjski kraj u povijestiLivno-Split, Livanjski kraj u povijestiLivno-Split: U odluci su navedeni nazivi kula prema planu iz Privremena lista nacionalnih spomenika.

Odluka o brisanju spomenika sa Privremene liste. Odluke donesene na posljednjoj sjednici.

Podaci o dobru Lokacija Grad Livno se prostire pod planinom Krug, tj.

Author: admin