BIAG NI LAM-ANG TAGALOG PDF

Ilocano: Biag ni Lam-ang. Tagalog: Buhay ni Lam-ang. BIAG NI LAM-ANG (Life of Lam-ang) is a pre-Hispanic epic poem of the Ilocano people. Buod ng Biag ni Lam-Ang at Mahahalagang Tala ni Pedro Bukaneg Mga Tauhan at Mahahalagang Bagay: Lam-Ang – ang pangunahing. EPIKO ng BIAG NI LAM ANGSina Don Juan at Namongan ay unlike the Tagalog literature which was only confined tothe classrooms.

Author: Golkree Mazurisar
Country: Venezuela
Language: English (Spanish)
Genre: Politics
Published (Last): 19 June 2017
Pages: 105
PDF File Size: 4.95 Mb
ePub File Size: 11.54 Mb
ISBN: 192-6-48550-272-9
Downloads: 48453
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Arasida

May isang mag-asawa na nagngangalang Juan at Namongan ay nakatira sa malayong baryo ng Nalbuan. Isang araw iniwan ni Don Juan ang kanyang buntis na asawa at pumunta sa kabundukan upang parusahan ang isang grupo ng mga Igorot. Habang papunta sila sa kabundukan ay ipinanganak ni Namongan ang isang batang lalaki. Kakaiba ang sanggol sa iba sapagkat pagkasilang pa lamang ay nakapagsasalita na ito.

Gusto niyang pangalanan siyang Lam-ang.

Siya na rin mismo ang pumili ng kanyang mga ninong nang siya ay binyagan. Nasaan ang aking ama? Nasa kabundukan siya upang ayusin ang di pagkakaunawaan sa isang grupo ng Igorot doonsabi ng kanyang ina.

Hindi pa niya tagakog ang kanyang ama buhat ng siya ay isinilang at nasasabik na siyang makita ito. Hindi ko alammalungkot na sagot ng kanyang ina na si Namongan na nasasabik din itong makita. Ni hindi ko man lamang alam kung buhay pa siya. Isang araw ay nanaginip si Lam-ang. Sa kanyang panaginip ay nakita niya ang kanyang ama na walang awang pinatay ng isang grupo ng Igorot.

  DIMELO DE FRENTE 2012 PDF

Pam-ang siyang namuhi nang siya ay nagising.

Nagpasya siya na sundan ang ama sa kabundukan. Siyam na buwang gulang siya noon.

Nang marating niya ang pamayanan ng mga Igorot, nakita niya na nagsasayawan ng mga ito paikot sa ulo ng kanyang ama na nakatusok sa isang kawayan. Sa kanyang galit ay kinalaban at taagalog niya ang lahat ng Igorot, kasama ang kanilang pinuno na pinahirapan tagalg bago pinatay. A couple named Don Juan and Namongan lived in a faraway barrio of Nalbuan. One day, Don Juan left his pregnant wife and went to the mountain to punish a group of Igorots.

While he was in the mountain, Namongan gave birth to a baby boy.

Biag ni Lam-ang

The baby was different from other babies because upon birth he could already speak. He wanted his name to be Lam-ang.

And he was the one who bjag his godfather when he was baptized. He is in the mountain to settle his feud with a tagalpg of Igorots theresaid his mother. He hadn’t seen his father since he was born and he was terribly longing to see him. I don’t knowanswered his lonely mother Namongan who was also terribly missing her husband. I don’t even know if he is still alive. One day, Lam-ang had an unusual dream. In his dream, he saw how his father was mercilessly killed by a group of Igorots.

  DR 2020U PDF

Lam-ang (an Iloko epic) Bilingual (Tagalog-English) version | Philippines:

He was seething with anger when he woke up. He decided to follow his father to the mountain. He was then nine months old, when he reached the Igorot’s village, he saw them dancing around the head of his father that was on top of a thin bamboo pole.

In his rage, he fought all the Igorots and slew them all, including the leader of the group whom he tortured first before he killed. Everything about the Philippines. Jump to main menu bar.

Lam-ang (Epikong Ilokano) | Philippines:

Jump to left secondary navigation bar. World’s Philippine Information Hub. Lam-ang tayalog Iloko epic Bilingual Tagalog-English version.

Matatagalan kaya ang kanyang pagbalik? Where is my father? Lam-ang asked his mother Namongan one day. Would it be long before he comes back? Learn this Filipino word: Footer main menu About KapitBisig.

Author: admin